Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» με αρ. μελ. 116/2012 και προϋπολογισμό 11.498,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: