Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων (άρθρο 202 ΚΔΚ Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο