Παροχή έγκρισης χωροθέτησης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση ποδηλάτων στην οδό Αθ. Διάκου 2, μήκους 4,00 μέτρων.

Αριθμός Απόφασης:

033

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: