Παροχή έγκρισης παραχώρησης χώρου του ΟΤ. 97 Α της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δ.Κ. Μενεμένης του Δ. Αμπελοκήπων –Μενεμένης για ανάγκες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: