Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από τον Δήμο και τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: