Παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων Δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων προς τη ΚΔΕΔΑΜ για τη λειτουργία των δομών της

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: