Παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων Δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς τη ΚΔΕΔΑΜ για τη λειτουργία των δομών της

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: