: Παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς Σωματείο με κοινωφελείς σκοπούς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: