Τροποποίηση προταθεισών χρήσεων γης για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔI.ΠΕ.ΧΩ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης). Ακύρωση των υπ΄ αριθμ. 45, 46, 47, 55, 56, 57, 60,62,71/2011 και 18/2012 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και λήψη νέας απόφαση

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: