Παροχή γνώμης για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου- αναψυκτηρίου στο πάρκο αναχώματος α΄ φάσης (τέρμα οδού Θ. Χατζίκου)

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: