Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης – έγκριση - για την υπεκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων με αριθμούς 40 και 543 στην οδό Μικράς Ασίας στην Κοινότητα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: