Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης – έγκριση - για την υπεκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 407βγ στην οδό Πόντου.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: