Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση/εκποίησή τους και για τη διεξαγωγή Δημοπρασίας για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: