Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης – έγκριση - για την υπεκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη συμβολή των οδών Ακριτών και Λαγκαδά (πισίνα).

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: