Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 426γ δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

019

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: