Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση και σύνδεση με το δίκτυο ΧΤ σταθμού αυτοπαραγωγής (ΝΕΤ ΜΕΤΕRING) από τον μισθωτή εντός του με αριθμό 40 δημοτικού αγροτεμαχίου στην οδό Μικράς Ασίας στην Κοινότητα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: