Παροχή στήριξης στην υποψηφιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διεκδίκηση της φιλοξενίας του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: