Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του φακέλου της μελέτης «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: