Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Α.Π.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: