Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: