Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΒΙΚΟΝΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: