Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Γραφείου, έδρας του Σωματείου “ΑΤΛΑΣ” στον ισόγειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: