Παροχή σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς τον Μικρασιατικό Σύλλογο: η Αγία Παρασκευή με κοινωφελείς σκοπούς για την αν

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: