Παροχή σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων για προσωρινή φιλοξενία αστέγων

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: