Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου Mλειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Ακριτών 21, στηΔημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας ,ιδιοκτησίας του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΦ

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: