Παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση τμήματος του με ΑΚ 5749 ακινήτου στην Κοινότητα Αμπελοκήπων ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: