Παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση κατά χρήση των ακινήτων με ΑΚ 21986 και 21989 στην Κοινότητα Μενεμένης ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: