Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 56 στην οδό Κρυστάλλη, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 9.085 τ.μ., το οποίο σήμερα τυγχάνει κενό μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης