Πίστωση για καταβολή εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου κου Τσακαλίδη Ηρακλή ποσού 2.000€.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: