Πληρωμή δόσης δανείου ΚΔΕΔΑΜ

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: