Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Χαλκίδεια 2015». Εγκριση δαπάνης.

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: