Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022 -2025.

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: