«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων με α) την εταιρία με επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) την εταιρία με επωνυμία ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΑΕ στα πλαίσια της ανάθεσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».

Αριθμός Απόφασης:

075

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: