ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας led ΤΜΗΜΑ Β» της πράξης με τίτλο «Πράσινες διαδρομές δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης » - ΟΠΣ 5063426» αρ. μελ. 50/2020 Β.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: