Προέλεγχος απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: