Σύσταση προπληρωμής για πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2012

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: