Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: