Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: