Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

321

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: