Προσαρμογή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: