Πρόσληψη δεκαοχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου μας, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: