Πρόσληψη ενός (1) Θεατρολόγου, ενός (1) Μουσικού, ενός (1) Μουσικού - Μαέστρου, ενός (1) Χοροδιδασκάλου & ενός (1) υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: