: Πρόσληψη έξι (6) καθαριστριών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του Δημαρχιακού Μεγάρου και λοιπών χώρων.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: