Πρόσληψη έξι (6) καθαριστριών για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: