Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών για τις υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο