Πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: