Πρόσληψη τριών (3) εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών πρόσκαιρων αναγκών.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: