Πρόσληψη τριών (3) Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: