Πρόσληψη τριών (3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ και ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα", για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: