Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων – τραπεζιών

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: